Briquette Plant Supplier

Cơ sở nghiên cứu và thử nghiệm :

Jay Khodiyar đóng viên nghiên cứu đang tích cực tham gia phát triển và thể hiện mới đóng viên và nén các ứng dụng. Phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang bị với quy mô băng ghế dự bị, nhà máy thí điểm, và kích thước sản xuất than bánh và máy nghiền.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi, ở đây họ có thể đầu tiên thử nghiệm các nguyên liệu của họ và sau đó di chuyển về phía trước với các thủ tục. Để họ có thể nhận được xác nhận liên quan đến nguyên liệu đầu vào của họ
   Briquette in Vietnam
Jumbo 90 Briquetting Press Machinery
Jumbo 90 đóng viên báo chí Máy móc
Biomass Briquetting Machine
Máy sinh khối đóng viên
Biomass Briquetting Machine
Super 60 mô hình
Biomass Briquetting Machine
Super 70 mô hình
Biomass Briquetting Machine
Máy nghiền Cum Máy hủy tài liệu
Biomass Briquetting Machine
Máy sấy Turbo CTD-60
Biomass Briquetting Machine
Bột Làm Đơn vị